top of page

Lik Betaling

 

Tellier Service leverer betalingstjenesten Lik Betaling til kunder av Fortum.

 

Tjenesten brukes til å fordele strømutgiftene jevnt utover året. Tjenesten fakturer et månedlig likt beløp basert på forventet årlig strømforbruk, forventet strømpris, andre tjenester fra Fortum og eventuell nettleie, og månedsbeløpet benyttes til å gjøre opp kundens strømfakturaer. Kunden mottar en faktura fra Tellier Service med lik sum hver måned, som kun justeres dersom forbruket eller strømprisene endrer seg mer enn forventet.

 

Din saldo

Normalt sett er det høyere strømutgifter om vinteren og lavere om sommeren. Ved å betale et jevnt beløp hver måned kan det vises en negativ saldo på Lik Betaling i perioder hvor strømutgiftene er større enn innbetalingene. Dette vil kunne utliknes i andre perioder med lavere strømutgifter. Over en tolvmåneders periode er tjenestens formål å balansere ut saldoen.

 

Saldoen på Lik Betaling er tilgjengelig på Min side hos Fortum, som leverer kundedialogen på vegne av Tellier Service.

 

Justering

For å sikre at det anbefalte månedsbeløpet til enhver tid er så presist som mulig, må beløpet av og til justeres slik at det er tilpasset strømforbruket og de forventede strømprisene. Noen ganger justeres det opp, andre ganger justeres det ned, og ved endring av månedsbeløpet sendes det skriftlig informasjon om dette til kunden.

Kundeservice

Det er strømleverandøren som yter kundeservicen for Lik Betaling på vegne av Tellier Service. Har du spørsmål knyttet til Lik Betaling, kontakt Fortum på telefon 21 49 49 49 eller epost; kundeservice@fortum.com

Pris

Lik Betaling koster kun 49 kr per måned.

Du betaler ikke renter for eventuell negativ saldo.

Med eFaktura unngår du papirfakturagebyr på 69 kr per måned.

Bestilling

Lik Betaling er for tiden ikke tilgjengelig for bestilling for nye kunder.

 

Opphør av Lik Betaling

Lik Betaling er en betalingstjeneste fra Tellier Service, og ved avbestilling fortsetter kundeforholdet hos Fortum om levering av strøm, men da med utsendelse av strømfaktura basert på det faktiske strømforbruket hver måned. Etter at Lik Betaling er avsluttet vil det sendes et sluttoppgjør med et eventuelt tilgodehavende eller utestående beløp. Tjenesten kan avbestilles ved å ta kontakt med kundeservice hos Fortum eller avslutte tjenesten på Min side hos Fortum.

Avtalevilkår

Klikk her for avtalevilkår for Lik Betaling.

bottom of page