top of page

Oppdatert 13. mai 2024

Strømkonto

 

Tellier Service leverer betalingstjenesten Strømkonto til tidligere kunder av NorgesEnergi AS som nå mottar sin strømfaktura fra Fortum Strøm AS. 

 

Tjenesten sikter til å fordele kundens strømutgifter jevnt utover året. Det beregnes et anbefalt beløp basert på kundens strømforbruk og forventede strømpriser. Kunden mottar en faktura fra oss i Tellier Service med likt anbefalt beløp hver måned, som kun justeres dersom forbruket eller strømprisene endrer seg mer enn forventet. Tjenesten har også en kredittfunksjon som gjør det mulig å betale mindre i en måned eller to dersom det skulle dukke opp andre uforutsette utgifter.

 

Din saldo

Normalt sett er det høyere strømutgifter om vinteren og lavere om sommeren. Ved å betale et jevnt beløp hver måned kan det vises en negativ saldo på Strømkonto i perioder hvor strømutgiftene er større enn innbetalingene, eller dersom kunden har benyttet seg av kredittrammen og betalt mindre enn det anbefalte beløpet. Dette vil kunne utliknes i andre perioder med lavere strømutgifter. 

 

Saldoen på Strømkonto vises på fakturaen fra oss i Tellier Service. Den er også tilgjengelig på Min Side hos Fortum Strøm, som leverer kundedialogen på vegne av oss i Tellier Service.  

 

Justering

For å sikre at det anbefalte månedsbeløpet til enhver tid er så presist som mulig, må beløpet og/eller kreditten av og til justeres slik at det er tilpasset strømforbruket og de forventede strømprisene. Noen ganger justeres det opp, andre ganger justeres det ned, og det sendes informasjon om dette per epost fra vår underleverandør for kundeialog, Fortum Strøm.

 

Avslutte Strømkonto

Tjenesten kan avbestilles ved å ta kontakt med vår kundeservice hos Fortum Strøm. Strømkonto er en betalingstjeneste fra Tellier Service, og ved avbestilling fortsetter kundeforholdet hos Fortum Strøm, men da med utsendelse av strømfaktura basert på det faktiske strømforbruket hver måned. Etter at Strømkonto er avsluttet vil det sendes et sluttoppgjør med et eventuelt tilgodehavende eller utestående beløp.

Kundeservice

Vi benytter Fortum Strøm som leverandør av kundeservice for Strømkonto. Har du spørsmål knyttet til Strømkonto, kontakt kundesenteret hos Fortum Strøm på telefon 21 49 49 49 eller send inn en henvendelse via kontaktskjema

Bestilling

Strømkonto er for tiden ikke i salg hos oss i Tellier Service. 

 

Avtalevilkår

Klikk her for avtalevilkår for Strømkonto.

bottom of page