top of page

Strømkonto

 

Tellier Service leverer betalingstjenesten Strømkonto til kunder av NorgesEnergi.

 

Tjenesten brukes til å fordele strømutgiftene jevnt utover året. Det beregnes et anbefalt månedsbeløp basert på kundens strømforbruk og forventede strømpriser. Kunden mottar en faktura fra Tellier Service med lik sum hver måned, som kun justeres dersom forbruket eller strømprisene endrer seg mer enn forventet. Fordi Strømkonto inkluderer en kredittfunksjon er det mulig å betale mer eller mindre enn det anbefalte beløpet, dersom det er behov for mer fleksibilitet i en periode.

 

Din saldo

Normalt sett er det høyere strømutgifter om vinteren og lavere om sommeren. Ved å betale et jevnt beløp hver måned kan det vises en negativ saldo på Strømkonto i perioder hvor strømugiftene er større enn innbetalingene. Dette vil kunne utliknes i andre perioder med lavere strømutgifter. Tjenesten har også en kredittfunksjon som gjør det mulig å betale mindre i en måned eller to dersom det skulle dukke opp andre uforutsette utgifter.

 

Saldoen på Strømkonto er tilgjengelig på Min side hos NorgesEnergi, som leverer kundedialogen på vegne av Tellier Service.

 

Justering

For å sikre at det anbefalte månedsbeløpet til enhver tid er så presist som mulig, må beløpet og/eller kreditten av og til justeres slik at det er tilpasset strømforbruket og de forventede strømprisene. Noen ganger justeres det opp, andre ganger justeres det ned, og det sendes informasjon om dette per epost fra NorgesEnergi.

 

Avslutte Strømkonto

Tjenesten kan avbestilles ved å ta kontakt med kundeservice hos NorgesEnergi. Strømkonto er en betalingstjeneste fra Tellier Service, og ved avbestilling fortsetter kundeforholdet hos NorgesEnergi, men da med utsendelse av strømfaktura basert på det faktiske strømforbruket hver måned. Etter at Strømkonto er avsluttet vil det sendes et sluttoppgjør med et eventuelt tilgodehavende eller utestående beløp.

Kundeservice

Det er strømleverandøren som står for kundeservicen for Strømkonto. Har du spørsmål knyttet til Strømkonto, kontakt NorgesEnergi på telefon 38 10 00 80 eller epost; kundeservice@norgesenergi.no

Bestilling

Strømkonto vil snart være tilgjengelig for bestilling via Min side hos NorgesEnergi.

 

Avtalevilkår

Klikk her for avtalevilkår for Strømkonto.

bottom of page